@

İletişim

E.mail Bilgileri

(Kulüp ve bireyler için)

info16@voleyboliltemsilciligi.com 

(İletişim, sorular ve sorunlar için)

iltem16@voleyboliltemsilciligi.com

(İl Hakem Kurulu iletişim)

ilhkrl16@voleyboliltemsilciligi.com

(İl tertip Kurulu iletişim)

iltertip16@voleyboliltemsilciligi.com